ثبت شکایت / انتقادات

جهت هر گونه شکایت و انتقاد از اطلاعات تماس زیر استفاده نمایید :

آدرس: خ پيامبر شرقى، خ شاهد، كوچه ى گلستان ٢٦، پلاك ١٦، واحد ۳
تلفن: ۴۴۰۱۴۴۱۸
كد پستي: 1473687978